ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชุมาพร พูลพิพัฒน์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :